BXQ1 ROUTE (BUSAN XINGANG SERVICE)

  • BUSAN
  • KWANGYANG
  • XINGANG
  • BUSAN

PROFORMA SCHEDULE

PORT TERMINAL E.T.A E.T.B E.T.D
BUSAN , KOREA BPT SINSEONDAE (SAT) 12:00 (SAT) 13:00 (SUN) 09:00
KWANGYANG, KOREA GWCT (Gwangyang West Container Terminal) (MON) 03:00 (MON) 04:30 (MON) 13:00
XINGANG,CHINA TSCT ( TIANJIN PORT SECOND CONTAINER TERMINAL ) (WED) 12:00 (WED) 13:30 (THU) 05:00
BUSAN , KOREA BPT SINSEONDAE (SAT) 12:00 (SAT) 13:00 (SUN) 09:00
go top